İstifadəçi Müqaviləsi

TƏSTİQ EDİLİB

İdarə Heyəti HCompany MMC.

Protokol  11 dən «16» mart 2020 il

 

 

 

Bu İstifadəçi Müqaviləsi (bundan sonra - Saziş) bir tərəfdən istehsal kommersiya təşkilatı HCompany MMC. (bundan sonra HPayments və ya Administration) və digər tərəfdən saytın istifadəçisi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.
HPayment media saytı deyil.

Saytdan istifadə etməklə bu müqavilənin şərtlərini qəbul edirsiniz.
Bu müqavilənin şərtləri ilə razı deyilsinizsə, HPayments veb saytından istifadə etməyin!

Tərəflərin hüquq və vəzifələri

İstifadəçi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
- saytda məlumat axtarmaq
- saytda məlumat almaq
- Sayt Administrasiyasının icazəsi ilə məlumatları digər saytlara kopyalayın
- idarədən istifadəçi tərəfindən sayta ötürülən hər hansı bir məlumatı gizlətməsini tələb edin
- sayt məlumatlarını şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edin

İdarə aşağıdakı hüquqlara malikdir:
- öz istəyi ilə və qaydaları yaratmaq, dəyişdirmək, ləğv etmək
- saytdakı hər hansı bir məlumat əldə etməyi məhdudlaşdırmaq
- məlumat yaratmaq, dəyişdirmək, silmək
- hesabları silmək
- izahat vermədən qeydiyyatdan imtina etmək

İstifadəçi razıdır:
- verilən məlumatların düzgünlüyünü təmin etmək
- şəxsi məlumatların üçüncü tərəflərin əldə edilməsinin təhlükəsizliyini təmin etmək
- Dəyişdirildiyi təqdirdə qeydiyyat zamanı verilən Şəxsi məlumatları yeniləmək
- məlumatları digər mənbələrdən kopyalamayın
- veb saytı pozma
- digər istifadəçiləri yanıltmağa yönəlmiş hərəkətlər etmə
- hesabınızı və / və ya hesabınızın giriş və şifrəsini istifadə etmək üçün köçürməyin
- Avtomatik məlumat toplama və / və ya Sayt və onun xidmətləri ilə qarşılıqlı əlaqə üçün skriptlərdən (proqramlardan) istifadə etməmək

Rəhbərlik öhdəsinə götürür:
- İdarənin nəzarəti olmayan səbəblərə görə mümkün olmadıqda saytın fəaliyyətini qorumaq.
- İstifadəçi hesabının hərtərəfli qorunmasını həyata keçirmək
- xəbərdarlıq vermək və ya qaydaları pozan istifadəçi hesabını silməklə yayılması məhdud və ya qanunla qadağan olunmuş məlumatları qorumaq
- Qanunla müəyyən edilmiş hallarda istifadəçi haqqında bütün məlumatları səlahiyyətli dövlət orqanlarına təqdim etmək

Tərəflərin məsuliyyəti
- rəhbərlik gözlənilən və faktiki alınan xidmətlər arasındakı uyğunsuzluğa görə cavabdeh deyil
- rəhbərlik üçüncü tərəflərin göstərdiyi xidmətlər üçün heç bir məsuliyyət daşımır
- fors-major vəziyyət (hərbi əməliyyatlar, fövqəladə vəziyyət, təbii fəlakət və s.) olduqda, İdarə İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilən məlumatların təhlükəsizliyinə, həmçinin informasiya mənbəyinin fasiləsiz işləməsinə zəmanət vermir.

Razılaşma şərtləri
Bu Saziş bu saytdan hər hansı bir istifadə edildikdən sonra qüvvəyə minəcəkdir.
Müqavilə yeni bir versiya görünəndə qüvvədən düşür.
Administrasiya bu sazişə öz istəyi ilə birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.
Bu razılaşmaya edilən hər hansı bir dəyişikliklə, rəhbərlik bunun üçün istifadəçiləri rahat bir şəkildə xəbərdar edəcəkdir.