Məxfilik siyasəti

TƏSTİQ EDİLİB

İdarə Heyəti HCompany MMC.

Protokol  10 dən «23» may 2020 il

 

 

 

İstifadəçilər Xidmətdən istifadə edərək əməliyyatlar etdikləri zaman HCompany MMC. (bundan sonra Xidmət Operatoru) və HPayments ödəniş xidmətinin (bundan sonra - Xidmət) istifadəçisi olan şəxslərin bu Məxfilik Siyasəti (bundan sonra Siyasət) münasibətlərə tətbiq olunur). Siyasət Xidmət İstifadəsi zamanı Xidmət Operatorunun İstifadəçi haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara tətbiq olunur. Bu Siyasətdə istifadə olunan terminlər o mənada istifadə olunur
HPayment ödəniş xidmətinin (bundan sonra - Təklif) istifadəsi ilə bağlı açıq təklifdə var.
Xidmətdən istifadə etmək, İstifadəçi tərəfindən təklifin bütün şərtlərinin qeyd-şərtsiz qəbul edilməsini və istifadəçinin bu Siyasət ilə qeyd-şərtsiz razılığını və orada göstərilən məlumatların işlənməsi şərtlərini qeyd-şərtsiz qəbul etməsi deməkdir; bu şərtlərlə razılaşmadıqda, İstifadəçi Xidmətdən istifadə etməməlidir.

1. Xidmət Operatorunun aldığı və işləndiyi istifadəçi məlumatları:

1.1. Bu Siyasət çərçivəsində İstifadəçinin məlumatları deməkdir:
1.1.1. Qeydiyyatdan keçdikdə (Xidmət hesabı yaratmaq) və ya Xidmətdən istifadə zamanı istifadəçinin şəxsi məlumatları daxil olmaqla şəxsi məlumatları.
1.1.2. İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqramdan istifadə etməklə Xidmətdən istifadə zamanı avtomatik olaraq Xidmət Operatoruna ötürülən məlumatlar: IP ünvanı və daxil olduğu cihaz haqqında digər məlumatlar, peçenye məlumatları, məlumatlar İstifadəçinin brauzeri (və ya Xidmətin daxil olduğu digər proqram), giriş vaxtı, tələb olunan səhifənin ünvanı haqqında.
1.2. Bu Siyasət yalnız Xidmətə aiddir. Xidmət Operatoru İstifadəçi Xidmət veb saytındakı linkləri tıklaya biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.
1.3. Təklif və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla və qaydada İstifadəçi identifikasiyası halları istisna olmaqla, Xidmət Əməliyyatı İstifadəçi tərəfindən verilən məlumatların doğruluğunu yoxlamır, Xidmət Operatoru isə İstifadəçinin etibarlı və kifayət qədər məlumat verdiyini və bu məlumatları bu günə qədər saxlamasını güman edir şərtdir. İstifadəçinin həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar verdiyi müəyyən edildikdə, Xidmət Operatoru istənilən vaxt istifadəçinin Xidmətə girişini dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququna malikdir. İstifadəçi özü haqqında yanlış məlumat verildiyi təqdirdə, Xidmətin təmin edilməsi ilə bağlı İstifadəçinin Xidmət Operatoruna verdiyi iddiaların qanuni olaraq qüvvəyə minməyəcəyinə razıdır.

2. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarının toplanması və işlənməsi məqsədləri:

2.1. Xidmət Operatoru, Xidmətin göstərilməsi və Təqdimata uyğun olaraq xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri olan yalnız şəxsi məlumatları toplayır və saxlayır.
2.2. Xidmət Operatoru İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:
2.2.1. İstifadəçi şəxsiyyəti;
2.2.2. Xidmətdən istifadənin təhlükəsizliyinin artırılması;
2.2.3. İstifadəçi ilə ünsiyyət, o cümlədən Xidmətdən istifadə, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı bildiriş, sorğu və məlumatların göndərilməsi, habelə İstifadəçinin sorğu və müraciətlərinin işlənməsi;
2.2.4. Xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, istifadənin asanlığı, yeni xidmətlərin inkişafı;
2.2.5. Müştərinin pul köçürməsi və ya geri qaytarılması barədə əmrinin yerinə yetirilməsi
pul qalığı.

3. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi və üçüncü şəxslərə verilməsi şərtləri:

3.1. Xidmət Operatoru İstifadəçilərin məlumatlarını tətbiq olunan qanunun, bu Siyasətin və Xidmət Operatorunun daxili normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq saxlayır.
3.2. Xidmət Operatoru İstifadəçi məlumatlarının məxfiliyini təmin edir.
3.3. Xidmət Operatoru aşağıdakı hallarda istifadəçinin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir:
3.3.1. İstifadəçi bu cür hərəkətlərə razı olduğunu bildirdi;
3.3.2. Transfer istifadəçinin əmrinin icrası üçün lazımdır;
3.3.3. Köçürmə qanunla müəyyən edilmiş qaydada Rusiya və ya digər tətbiq olunan qanunvericiliklə təmin edilir;
3.3.4. Xidmət Operatorunun və İstifadəçinin Təklif şərtlərini və / və ya tətbiq olunan qanunun tələblərini pozduğuna inanmaq üçün kifayət qədər əsas olduqda, Xidmət Operatorunun və ya üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni maraqlarının qorunması imkanını təmin etmək üçün.
3.4. İstifadəçilərin fərdi məlumatları işləndikdə Xidmət Operatoru Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini rəhbər tutur.

4. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarını qorumaq üçün istifadə olunan tədbirlər:

4.1. Xidmət Operatoru İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmaq, məhv etmək, dəyişdirmək, bloklamaq, çıxarmaq, yaymaqdan, habelə üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün zəruri və kifayət qədər təşkilati və texniki tədbirlər görür.

5. Məxfilik Siyasətinin dəyişdirilməsi. Tətbiq olunan Qanun

5.1. Xidmət Operatoru bu Məxfilik Siyasətinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Siyasətin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Siyasətin yeni versiyası yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir. Mövcud nəşr həmişə Xidmət saytında.